چگونه مبلی با دوام و مد بخریم ؟

( انتخاب پارچه مناسب برای مبل با دوام ) اگر می خواهید تا سال ها از مبل خود نگه داری کنید، انتخاب پارچه درست برای مبل به همان اندازه که استاندارد های ساخت مبل باید بالا باشد، مهم است. استفاده از پارچه های نخی و کتان عالی است، ولی زمانی که این پارچه ها با یک پارچه […]