چوب توسکا

معرفی چوب توسکا درخت توسکا (Alder ، Alnus)، از گروه درختان پهن برگ است و در برخی مواقع، رنگی شبیه به چوب راش دارد؛ اما در اغلب موارد نسبت به راش رنگی روشن تر و بافتی متفاوت دارد. رنگ سفید، زرد تا صورتی کم رنگ یا در بعضی مواقع مخصوصا در گونه هایی که در […]