نحوه پاک کردن لکه از روی پارچه مبل

نحوه پاک کردن لکه از روی پارچه مبل !!؟

لکه نوشابه بر روی مبل : برای از بین بردن لکه نوشابه از روی پارچه مبل می توانید کمی نمک بر روی لکه تازه بپاشید و بعد اسفنجی را خیس نمودهروی لکه بکشید و سپس با آب گرم به وسیله اسفنج آبکشی کنید و خواهید دید لکه از روی پارچه مبل به سادگی خواهد شد. […]